Việc làm  /  Tìm việc làm: từ 1 đến 2 năm việc hết hạn 12/2022
Việc tại nhà:

Tìm việc làm: ViecOi có 21 tin tuyển dụng việc làm từ 1 đến 2 năm thời gian việc hết hạn

  32-46 triệu VNĐ
 13/07/2022
  10-15 triệu VNĐ
 13/07/2022
  20-40 triệu VNĐ
 13/07/2022
  10-15 triệu VNĐ
 23/11/2022
  10-15 triệu VNĐ
 23/11/2022
  25-35 triệu VNĐ
 23/11/2022
  9-10 triệu VNĐ
 23/11/2022
  13-22 triệu VNĐ
 23/11/2022
  12-16 triệu VNĐ
 23/11/2022

Trợ lý kinh doanh

13-16 triệu VNĐ
23/11/2022
  13-16 triệu VNĐ
 23/11/2022