Việc làm  /  Tìm việc làm: từ 1 đến 2 năm kỹ năng N2 việc hết hạn 02/2023
Việc tại nhà:

Tìm việc làm: ViecOi có 7 tin tuyển dụng việc làm từ 1 đến 2 năm kỹ năng N2 thời gian việc hết hạn

  32-46 triệu VNĐ
 13/07/2022
  10-15 triệu VNĐ
 23/11/2022

Trợ lý kinh doanh

13-16 triệu VNĐ
29/01/2023
  13-16 triệu VNĐ
 29/01/2023
  10-15 triệu VNĐ
 08/11/2022
  18-25 triệu VNĐ
 29/01/2023
  16-22 triệu VNĐ
 29/01/2023
  10-15 triệu VNĐ
 29/01/2023