Việc làm  /  Tìm việc làm  /  Tìm việc làm: Hình Thẻ 3*4 01/2022
Việc tại nhà:

Tìm việc làm: ViecOi có 5 tin tuyển dụng việc làm hình thức nộp hồ sơ Hình Thẻ 3*4

Tìm việc làm 01/2022 với hình thức nộp hồ sơ Hình Thẻ 3*4 

Nơi làm việc:  TPHCM
 Lương:  10-15 triệu VNĐ
Hạn nộp: 05/02/2022
 Tiền thưởng: Thỏa thuận
23
  • Đăng việc: 10 điểm
  • Ứng viên nộp hồ sơ: 13 điểm

Tổng điểm: 23 điểm

Xem cách tính điểm

SALE IT ( Biết Tiếng Nhật từ N2 )

Công ty: VietISFintech
Nơi làm việc:  Khác
 Lương:  25-60 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  Khác
 Lương:  25-60 triệu VNĐ
Hạn nộp: 03/02/2022
 Tiền thưởng: Thỏa thuận
42
  • Đăng việc: 10 điểm
  • Ứng viên nộp hồ sơ: 32 điểm

Tổng điểm: 42 điểm

Xem cách tính điểm
Nơi làm việc:  TPHCM
 Lương:  8-15 triệu VNĐ
Hạn nộp: 03/02/2022
 Tiền thưởng: Thỏa thuận
13
  • Đăng việc: 10 điểm
  • Ứng viên nộp hồ sơ: 3 điểm

Tổng điểm: 13 điểm

Xem cách tính điểm

BRSE ( làm việc tại Nhật code tốt , Tiếng Nhật từ N2 )

Công ty: VietISFintech
Nơi làm việc:  Khác
 Lương:  25-50 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  Khác
 Lương:  25-50 triệu VNĐ
Hạn nộp: 03/02/2022
 Tiền thưởng: Thỏa thuận
  • Đăng việc: 10 điểm
  • Ứng viên nộp hồ sơ: 5 điểm

Tổng điểm: 15 điểm

Xem cách tính điểm

Giáo viên Tiếng Nhật - Nghệ An

Nơi làm việc:  Nghệ An
 Lương:  7-10 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  Nghệ An
 Lương:  7-10 triệu VNĐ
Hạn nộp: 03/02/2022
 Tiền thưởng: Thỏa thuận
  • Đăng việc: 10 điểm
  • Ứng viên nộp hồ sơ: 3 điểm

Tổng điểm: 13 điểm

Xem cách tính điểm