Việc làm  /  Tìm việc làm: Chứng Minh Nhân Dân (CMND) 05/2022
Việc tại nhà:

Tìm việc làm: ViecOi có 3 tin tuyển dụng việc làm hình thức nộp hồ sơ Chứng Minh Nhân Dân (CMND)

Tìm việc làm 05/2022 với hình thức nộp hồ sơ Chứng Minh Nhân Dân (CMND) 

  TPHCM
  12-15 triệu VNĐ
 29/05/2022
 Thỏa thuận
11
  • Đăng việc: 10 điểm
  • Ứng viên nộp hồ sơ: 1 điểm

Tổng điểm: 11 điểm

Xem cách tính điểm
  10-15 triệu VNĐ
 29/05/2022
 Thỏa thuận
  • Đăng việc: 10 điểm
  • Ứng viên nộp hồ sơ: 6 điểm

Tổng điểm: 16 điểm

Xem cách tính điểm
  35 triệu VNĐ
 29/05/2022
 Thỏa thuận
  • Đăng việc: 10 điểm

Tổng điểm: 10 điểm

Xem cách tính điểm