<h1 style="display:none"></h1>
 Việc làm  /  Tìm việc làm  /  Kết quả tìm việc làm: Công nghệ thực phẩm / Dinh dưỡng

Kết quả tìm kiếm  Xóa lọc     Bộ lọc

Tìm việc làm: ViecOi có 1 tin tuyển dụng việc làm lĩnh vực Công nghệ thực phẩm / Dinh dưỡng

Kết quả tìm việc làm lĩnh vực Chuyên môn, Công nghệ thực phẩm / Dinh dưỡng 

Giám Sát Sản Xuất

Nơi làm việc:  Đà Nẵng
 Lương:  10-15 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  Đà Nẵng
 Lương:  10-15 triệu VNĐ
Hạn nộp: 21/09/2021
 Thưởng: Thỏa thuận
57
  • Đăng việc làm: 10 điểm
  • Ứng viên nộp hồ sơ: 47 điểm

Tổng điểm: 57 điểm

Xem cách tính điểm