Việc làm  /  Tìm việc làm  /  Tìm việc làm: N2 tại TPHCM 01/2022
Việc tại nhà:

Tìm việc làm: ViecOi có 82 tin tuyển dụng việc làm kỹ năng N2 tại TPHCM

Tìm việc làm 01/2022 tại TPHCM  với kỹ năng N2 

[Tân Bình] IT communicator tiếng Nhật

Nơi làm việc:  TPHCM
 Lương:  17-25 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  TPHCM
 Lương:  17-25 triệu VNĐ
Hạn nộp: 05/02/2022
 Tiền thưởng: Thỏa thuận
50
 • Đăng việc: 10 điểm
 • Hiển thị top: 40 điểm

Tổng điểm: 50 điểm

Xem cách tính điểm

[Tân Bình] IT communicator tiếng Nhật

Nơi làm việc:  TPHCM
 Lương:  17-25 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  TPHCM
 Lương:  17-25 triệu VNĐ
Hạn nộp: 05/02/2022
 Tiền thưởng: Thỏa thuận
51
 • Đăng việc: 10 điểm
 • Hiển thị top: 40 điểm
 • Ứng viên nộp hồ sơ: 1 điểm

Tổng điểm: 51 điểm

Xem cách tính điểm

[Quận 1] Kỹ sư cầu nối tiếng Nhật N2_2500 usd

Nơi làm việc:  TPHCM
 Lương:  46-55 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  TPHCM
 Lương:  46-55 triệu VNĐ
Hạn nộp: 05/02/2022
 Tiền thưởng: Thỏa thuận
50
 • Đăng việc: 10 điểm
 • Hiển thị top: 40 điểm

Tổng điểm: 50 điểm

Xem cách tính điểm
Nơi làm việc:  TPHCM
 Lương:  10-13 triệu VNĐ
Hạn nộp: 05/02/2022
 Tiền thưởng: Thỏa thuận
140
 • Đăng việc: 10 điểm
 • Hiển thị top: 40 điểm
 • Ứng viên nộp hồ sơ: 90 điểm

Tổng điểm: 140 điểm

Xem cách tính điểm

[Quận 1] NHÂN VIÊN MAY MẶC TIẾNG NHẬT

Nơi làm việc:  TPHCM
 Lương:  11-12 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  TPHCM
 Lương:  11-12 triệu VNĐ
Hạn nộp: 05/02/2022
 Tiền thưởng: Thỏa thuận
54
 • Đăng việc: 10 điểm
 • Hiển thị top: 40 điểm
 • Ứng viên nộp hồ sơ: 4 điểm

Tổng điểm: 54 điểm

Xem cách tính điểm

[Quận 1] NHÂN QC MAY MẶC TIẾNG NHẬT

Nơi làm việc:  TPHCM
 Lương:  11-12 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  TPHCM
 Lương:  11-12 triệu VNĐ
Hạn nộp: 05/02/2022
 Tiền thưởng: Thỏa thuận
87
 • Đăng việc: 10 điểm
 • Hiển thị top: 40 điểm
 • Ứng viên nộp hồ sơ: 37 điểm

Tổng điểm: 87 điểm

Xem cách tính điểm

[Tân Bình] Biên phiên dịch tiếng Nhật N1

Nơi làm việc:  TPHCM
 Lương:  15-25.5 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  TPHCM
 Lương:  15-25.5 triệu VNĐ
Hạn nộp: 05/02/2022
 Tiền thưởng: Thỏa thuận
79
 • Đăng việc: 10 điểm
 • Hiển thị top: 40 điểm
 • Ứng viên nộp hồ sơ: 29 điểm

Tổng điểm: 79 điểm

Xem cách tính điểm

[Tân Bình] Biên phiên dịch tiếng Nhật (IT)

Nơi làm việc:  TPHCM
 Lương:  15-25 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  TPHCM
 Lương:  15-25 triệu VNĐ
Hạn nộp: 05/02/2022
 Tiền thưởng: Thỏa thuận
51
 • Đăng việc: 10 điểm
 • Hiển thị top: 40 điểm
 • Ứng viên nộp hồ sơ: 1 điểm

Tổng điểm: 51 điểm

Xem cách tính điểm

[Bình Thạnh] Software Developer tiếng Nhật (PHP/Java/C#/IOS)

Nơi làm việc:  TPHCM
 Lương:  12-25 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  TPHCM
 Lương:  12-25 triệu VNĐ
Hạn nộp: 05/02/2022
 Tiền thưởng: Thỏa thuận
66
 • Đăng việc: 10 điểm
 • Hiển thị top: 40 điểm
 • Ứng viên nộp hồ sơ: 16 điểm

Tổng điểm: 66 điểm

Xem cách tính điểm

[Bình Thạnh] Frontend tiếng Nhật

Nơi làm việc:  TPHCM
 Lương:  12-23 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  TPHCM
 Lương:  12-23 triệu VNĐ
Hạn nộp: 05/02/2022
 Tiền thưởng: Thỏa thuận
50
 • Đăng việc: 10 điểm
 • Hiển thị top: 40 điểm

Tổng điểm: 50 điểm

Xem cách tính điểm