<h1 style="display:none">Hướng dẫn sử dụng điểm</h1>

ĐIỂM RANKING

ĐIỂM RANKING LÀ ĐIỂM KHI NHÀ TUYỂN DỤNG SỬ DỤNG DỊCH VỤ

Điểm Ranking không thể mua được, mà điểm đó phát sinh sau mỗi hoạt động của bạn trên website của chúng tôi như:
Đăng tải giấy phép kinh doanh, đăng công việc, mời bạn bè, ứng viên ứng tuyển công việc, lên lịch phỏng vấn...

01Cách nhận điểm ranking từ công việc (JOB SCORE)

Điểm công việc - JOB SCORE

Đăng công việc + Nhận 10 điểm

Đưa công việc lên top

 • 1 tuần
 • 2 tuần
 • 5 tuần

 

 • + Nhận 10 điểm
 • + Nhận 20 điểm
 • + Nhận 40 điểm
Ứng viên ứng tuyển vào công việc + Nhận 1 điểm
Lên lịch phỏng vấn + Nhận 2 điểm
Ứng viên ứng tuyển thành công + Nhận 5 điểm

Tổng điểm nhận được sẽ được hiển thị trên trang “Tìm việc làm” của Việc Ơi
Đó là một ưu điểm giúp nhà tuyển dụng nổi bật và thu hút được nhiều ứng viên

HIỂN THỊ ĐIỂM CÔNG VIỆC TRÊN TRANG VIỆC ƠI

Điểm từ công việc - Nhà Tuyển Dụng nhận được khi Nhà Tuyển Dụng đăng tải công việc lên trang của chúng tôi Việc Ơi là bạn đã nhận được 10 điểm, lựa chọn phần đưa công việc lên Top tuỳ theo nhu cầu: giữ Top 1 tuần, 2 tuần hoặc 4 tuần sẽ nhận được số điểm tương ứng. Sau khi ứng viên ứng tuyển vào công việc của công ty của bạn thì lập tức Nhà Tuyển Dụng nhận được 1 điểm, ứng viên ứng tuyển thành công Nhà Tuyển Dụng nhận được 5 điểm. Và đặc biệt khi thiết lập lịch phỏng vấn thông qua trang Việc Ơi thì Nhà Tuyển Dụng cũng sẽ nhận được điểm.

02Cách nhận điểm Ranking từ Công ty (Company Score)

ĐIỂM TỪ CÔNG TY - COMPANY SCORE

Đăng tải giấy phép kinh doanh + Nhận 15 điểm

Mời bạn bè

+ Nhận 1 điểm
Kích hoạt bài đăng + Nhận 3 điểm
ĐIỂM JOB SCORE + Job score
TỔNG ĐIỂM COMPANY SCORE = Tổng điểm

TỔNG ĐIỂM COMPANY SCORE LÀ:
JOB SCORE + ĐIỂM KHI ĐĂNG TẢI GIẤY PHÉP KINH DOANH + MỜI BẠN BÈ+ KÍCH HOẠT BÀI ĐĂNG

HIỂN THỊ ĐIỂM CÔNG TY TRÊN TRANG VIỆC ƠI

Điểm từ công ty (Company Score) - là Tổng điểm khi cộng điểm của tất cả Job Score của NTD cộng với điểm khi Nhà Tuyển Dụng đăng tải giấy phép kinh doanh lên trang của chúng tôi Việc Ơi và nhận được 15 điểm, mời bạn bè sử dụng dịch vụ của chúng tôi sẽ nhận được 1 điểm. Sau khi đăng công việc lên kích hoạt bài đăng thì lập tức Nhà Tuyển Dụng nhận được 3 điểm.

03Ví dụ về điểm Job Score

 Để hiểu hơn về cách tính điểm hãy xem ví dụ dưới đây
 • Đăng tin thành công
 • Lựa chọn Job option 1 tuần
 • Ứng viên ứng tuyển vào công việc
 • Lên lịch phỏng vấn
 • Ứng tuyển thành công
 •  Nhận 10 điểm
 •  Nhận 10 điểm
 •  Nhận 1 điểm
 •  Nhận 2 điểm
 •  Nhận 5 điểm
 • TỔNG CỘNG ĐIỂM JOB SCORE
  28 điểm