Đang xử lý

 Việc làm  /  Nhà tuyển dụng  /   Tìm hồ sơ ứng viên  /  Kết quả tìm hồ sơ: lĩnh vực Quản lý chất lượng (QA/QC)

Kết quả tìm kiếm  Xóa lọc     Bộ lọc

Tìm hồ sơ: ViecOi có 27 hồ sơ lĩnh vực Quản lý chất lượng (QA/QC)

Kết quả tìm hồ sơ , Quản lý chất lượng (QA/QC) 

(Thông dịch viên tiếng Nhật) - Nguyễn Thị Thúy Kiều 

 • Kinh nghiệm: 3 năm 10 Tháng
 •  Nơi làm việc: Bình Định
 •  Lương: Thỏa thuận

  Mất 12 để xem

Cập nhật. : 23/09/2021

(Thay đổi để phát triển) - Nguyễn Quốc Tú 

 • Kinh nghiệm: 11 năm 9 Tháng
 •  Nơi làm việc: Hà Nội
 •  Lương: Thỏa thuận

  Mất 18 để xem

Cập nhật. : 23/06/2021

(Nhân Viên) - Đinh Trung Hiếu 

 • Kinh nghiệm: 3 năm
 •  Nơi làm việc: TPHCM, Bình Dương
 •  Lương: Thỏa thuận

  Mất 9 để xem

Cập nhật. : 18/05/2021

(QA QC Quản lý Chất lượng) - Nguyễn Quốc Khải 

  Mất 9 để xem

Cập nhật. : 10/05/2021

(Công viên sử dụng Nhật ngữ) - Nguyễn Thị Thu Thủy 

 • Kinh nghiệm: 1 năm 7 Tháng
 •  Nơi làm việc: TPHCM
 •  Lương: 12,000,000 VNĐ

  Mất 9 để xem

Cập nhật. : 10/04/2021

  Mất 18 để xem

Cập nhật. : 31/03/2021

(Quản lý sản xuất QC QA) - Vương Hùng Duy 

  Mất 12 để xem

Cập nhật. : 07/03/2021

(Qa) - Huỳnh Thị Ngọc Minh 

 • Kinh nghiệm: 4 năm 1 Tháng
 •  Nơi làm việc: TPHCM, Đồng Nai
 •  Lương: Thỏa thuận

  Mất 12 để xem

Cập nhật. : 02/03/2021

(Nhân viên quản lý) - Nguyễn Vinh Đăng 

 • Kinh nghiệm: 3 năm 7 Tháng
 •  Nơi làm việc: Bắc Ninh
 •  Lương: Thỏa thuận

  Mất 15 để xem

Cập nhật. : 26/02/2021

(nhân viên ) - Phạm Thị Thu Uyên 

 • Kinh nghiệm: 3 năm 10 Tháng
 •  Nơi làm việc: TPHCM
 •  Lương: 10,000,000 VNĐ

  Mất 12 để xem

Cập nhật. : 07/01/2021