<h1 style="display:none"></h1>
 Việc làm  /  Nhà tuyển dụng  /   Tìm hồ sơ ứng viên  /  Kết quả tìm hồ sơ: lĩnh vực CNTT - Phần mềm

Kết quả tìm kiếm  Xóa lọc     Bộ lọc

Tìm hồ sơ: ViecOi có 11 hồ sơ lĩnh vực CNTT - Phần mềm

Kết quả tìm hồ sơ , CNTT - Phần mềm 

   Lê Thành Phúc  - IT   

 • Kinh nghiệm: 3 năm 1 tháng
 •   Địa điểm: TP HCM
 •   Lương: Thỏa thuận

  Mất 12 điểm để xem

Cập nhật : 21/04/2021

   BUI THANH HAI  - IT Comiunicator   

 • Kinh nghiệm: 1 năm 5 tháng
 •   Địa điểm: Hà Nội
 •   Lương: Thỏa thuận

  Mất 9 điểm để xem

Cập nhật : 10/04/2021

  Mất 6 điểm để xem

Cập nhật : 27/02/2021

   Ngô Việt Túc  - IT Engineer   

 • Kinh nghiệm: 4 năm 7 tháng
 •   Địa điểm: Hà Nội
 •   Lương: 20,000,000 VNĐ

  Mất 12 điểm để xem

Cập nhật : 20/11/2020

   Nguyễn Thị Ngọc Thư  - phần mềm   

 • Kinh nghiệm: 6 tháng
 •   Địa điểm: TP HCM
 •   Lương: Thỏa thuận

  Mất 6 điểm để xem

Cập nhật : 13/10/2020

   Nguyễn Phương Ngân  - IT Communicator   

  Mất 12 điểm để xem

Cập nhật : 02/10/2020

Triệu Hùng Phong  - Frontend   

 • Kinh nghiệm: 11 tháng
 •   Địa điểm: Hà Nội
 •   Lương: Thỏa thuận

  Mất 6 điểm để xem

Cập nhật : 01/10/2020

Kiet Anh  - React   

 • Kinh nghiệm: 3 tháng
 •   Địa điểm: TP HCM
 •   Lương: Thỏa thuận

  Mất 9 điểm để xem

Cập nhật : 16/08/2020

Nguyễn Minh Luận  - System engineer, brSE   

 • Kinh nghiệm: 3 năm 3 tháng
 •   Địa điểm: TP HCM
 •   Lương: Thỏa thuận

  Mất 18 điểm để xem

Cập nhật : 22/07/2020

   Nguyễn Phương Hoa  - tester   

 • Kinh nghiệm: 2 năm 5 tháng
 •   Địa điểm: Hà Nội
 •   Lương: 10,000,000 VNĐ

  Mất 9 điểm để xem

Cập nhật : 21/07/2020