Resume Maker Tạo Hồ Sơ (CV/Resume) xin việc đẹp miễn phí trên web và app Miễn phí - Google Play & App Store
Install ×
 Việc làm  /  Tìm việc làm  /  Kết quả tìm việc làm: từ khóa Trợ Lý Giám đốc

Kết quả tìm kiếm  Xóa lọc     Bộ lọc

Tìm việc làm: ViecOi có 20 tin tuyển dụng việc làm từ khóa Trợ Lý Giám đốc

Kết quả tìm việc làm với từ khóa Trợ Lý Giám đốc

Nơi làm việc:  Tp. Hồ Chí Minh
 Lương:  10-20 triệu VNĐ
Hạn nộp: 28/10/2020
 Thưởng: Thỏa thuận

Trợ lý giám đốc biết tiếng Nhật

Công ty: TG VINA ARKS
Nơi làm việc:  Tp. Hồ Chí Minh
 Lương:  20-30 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  Tp. Hồ Chí Minh
 Lương:  20-30 triệu VNĐ
Hạn nộp: 28/10/2020
 Thưởng: Thỏa thuận

quận 1 - HCM - Japanese CEO Assistant (211)

Công ty: Việc Ơi Client
Nơi làm việc:  Tp. Hồ Chí Minh
 Lương:  16-23 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  Tp. Hồ Chí Minh
 Lương:  16-23 triệu VNĐ
Hạn nộp: 06/11/2020
 Thưởng: Thỏa thuận

112- [QUẬN 1] THƯ KÝ TIẾNG NHẬT

Công ty: Việc Ơi Client
Nơi làm việc:  Tp. Hồ Chí Minh
 Lương:  16-20 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  Tp. Hồ Chí Minh
 Lương:  16-20 triệu VNĐ
Hạn nộp: 28/10/2020
 Thưởng: Thỏa thuận

[QUẬN 6] TRỢ LÍ TIẾNG NHẬT

Công ty: Việc Ơi Client
Nơi làm việc:  Tp. Hồ Chí Minh
 Lương:  10-13 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  Tp. Hồ Chí Minh
 Lương:  10-13 triệu VNĐ
Hạn nộp: 28/10/2020
 Thưởng: Thỏa thuận
Nơi làm việc:  Tp. Hồ Chí Minh
 Lương:  10-20 triệu VNĐ
Hạn nộp: 28/10/2020
 Thưởng: Thỏa thuận

JAPANESE ASSISTANT MANAGER

Nơi làm việc:  Tp. Hồ Chí Minh
 Lương:  16-22 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  Tp. Hồ Chí Minh
 Lương:  16-22 triệu VNĐ
Hạn nộp: 28/10/2020
 Thưởng: Thỏa thuận
Nơi làm việc:  Tp. Hồ Chí Minh
 Lương:  12-23 triệu VNĐ
Hạn nộp: 28/10/2020
 Thưởng: Thỏa thuận
Nơi làm việc:  Tp. Hồ Chí Minh
 Lương:  9-10 triệu VNĐ
Hạn nộp: 28/10/2020
 Thưởng: Thỏa thuận
Nơi làm việc:  Tp. Hồ Chí Minh
 Lương:  15-18 triệu VNĐ
Hạn nộp: 28/10/2020
 Thưởng: Thỏa thuận