Resume Maker Tạo Hồ Sơ (CV/Resume) xin việc đẹp miễn phí trên web và app Miễn phí - Google Play & App Store
Install ×
 Việc làm  /  Tìm việc làm  /  Kết quả tìm việc làm: từ khóa Biên Phiên Dịch

Kết quả tìm kiếm  Xóa lọc     Bộ lọc

Tìm việc làm: ViecOi có 72 tin tuyển dụng việc làm từ khóa Biên Phiên Dịch

Kết quả tìm việc làm với từ khóa Biên Phiên Dịch

ĐÀ NẴNG - IT COMMUNICATOR

Công ty: Việc Ơi Client
Nơi làm việc:  Đà Nẵng
 Lương:  15-20 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  Đà Nẵng
 Lương:  15-20 triệu VNĐ
Hạn nộp: 01/01/2021
 Thưởng: Thỏa thuận

TRỢ LÝ KIÊM PHIÊN DỊCH ANH - NHẬT

Công ty: Việc Ơi Client
Nơi làm việc:  Tp. Hồ Chí Minh
 Lương:  20-25 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  Tp. Hồ Chí Minh
 Lương:  20-25 triệu VNĐ
Hạn nộp: 20/11/2020
 Thưởng: Thỏa thuận

IT COMMUNICATOR TIẾNG NHẬT N1

Công ty: Việc Ơi Client
Nơi làm việc:  Tp. Hồ Chí Minh
 Lương:  20-40 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  Tp. Hồ Chí Minh
 Lương:  20-40 triệu VNĐ
Hạn nộp: 21/12/2020
 Thưởng: Thỏa thuận

[Quận 1] Trợ lý kinh doanh tiếng Nhật

Công ty: Việc Ơi Client
Nơi làm việc:  Tp. Hồ Chí Minh
 Lương:  12-14 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  Tp. Hồ Chí Minh
 Lương:  12-14 triệu VNĐ
Hạn nộp: 06/11/2020
 Thưởng: Thỏa thuận

BIÊN PHIÊN DỊCH TIẾNG NHẬT N1 [THỦ ĐỨC/HCM]

Công ty: Việc Ơi Client
Nơi làm việc:  Tp. Hồ Chí Minh
 Lương:  18-23 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  Tp. Hồ Chí Minh
 Lương:  18-23 triệu VNĐ
Hạn nộp: 10/11/2020
 Thưởng: Thỏa thuận

[Bình Thạnh] Nhân viên kinh doanh tiếng Nhật

Công ty: Việc Ơi Client
Nơi làm việc:  Tp. Hồ Chí Minh
 Lương:  9-10 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  Tp. Hồ Chí Minh
 Lương:  9-10 triệu VNĐ
Hạn nộp: 06/11/2020
 Thưởng: Thỏa thuận

[Bình Dương] Nhân viên kinh doanh tiếng Nhật (Nữ)

Công ty: Việc Ơi Client
Nơi làm việc:  Bình Dương
 Lương:  10-13 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  Bình Dương
 Lương:  10-13 triệu VNĐ
Hạn nộp: 06/11/2020
 Thưởng: Thỏa thuận

Nhân viên tiếng Nhật N2

Công ty: Việc Ơi Client
Nơi làm việc:  Tp. Hồ Chí Minh
 Lương:  10-15 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  Tp. Hồ Chí Minh
 Lương:  10-15 triệu VNĐ
Hạn nộp: 28/10/2020
 Thưởng: Thỏa thuận

NHƠN TRẠCH -ĐỒNG NAI-HR/ADMIN/BIÊN DỊCH

Công ty: Việc Ơi Client
Nơi làm việc:  Đồng Nai
 Lương:  14-18 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  Đồng Nai
 Lương:  14-18 triệu VNĐ
Hạn nộp: 06/11/2020
 Thưởng: Thỏa thuận

KCN Hòa Lạc - Hà Nội - Phiên Dịch Nhật &Anh

Công ty: Việc Ơi Client
Nơi làm việc:  Hà Nội
 Lương:  11-13 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  Hà Nội
 Lương:  11-13 triệu VNĐ
Hạn nộp: 06/11/2020
 Thưởng: Thỏa thuận