Resume Maker Tạo Hồ Sơ (CV/Resume) xin việc đẹp miễn phí trên web và app Miễn phí - Google Play & App Store
Install ×
 Việc làm  /  Tìm việc làm  /  Kết quả tìm việc làm: lĩnh vực Trợ lý

Kết quả tìm kiếm  Xóa lọc     Bộ lọc

Tìm việc làm: ViecOi có 40 tin tuyển dụng việc làm lĩnh vực Trợ lý

Kết quả tìm việc làm lĩnh vực Chuyên môn, Trợ lý 

TRỢ LÝ KIÊM PHIÊN DỊCH ANH - NHẬT

Công ty: Việc Ơi Client
Nơi làm việc:  Tp. Hồ Chí Minh
 Lương:  20-25 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  Tp. Hồ Chí Minh
 Lương:  20-25 triệu VNĐ
Hạn nộp: 20/11/2020
 Thưởng: Thỏa thuận
Nơi làm việc:  Tp. Hồ Chí Minh
 Lương:  10-20 triệu VNĐ
Hạn nộp: 11/11/2020
 Thưởng: Thỏa thuận

Trợ lý giám đốc biết tiếng Nhật

Công ty: TG VINA ARKS
Nơi làm việc:  Tp. Hồ Chí Minh
 Lương:  20-30 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  Tp. Hồ Chí Minh
 Lương:  20-30 triệu VNĐ
Hạn nộp: 11/11/2020
 Thưởng: Thỏa thuận

TRỢ LÝ KINH DOANH BIẾT TIẾNG NHẬT

Nơi làm việc:  Tp. Hồ Chí Minh
 Lương:  12-16 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  Tp. Hồ Chí Minh
 Lương:  12-16 triệu VNĐ
Hạn nộp: 06/11/2020
 Thưởng: Thỏa thuận

quận 1 - HCM - Japanese CEO Assistant (211)

Công ty: Việc Ơi Client
Nơi làm việc:  Tp. Hồ Chí Minh
 Lương:  16-23 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  Tp. Hồ Chí Minh
 Lương:  16-23 triệu VNĐ
Hạn nộp: 06/11/2020
 Thưởng: Thỏa thuận

quận 3- Japanese sale Assistant -Nữ

Công ty: Việc Ơi Client
Nơi làm việc:  Tp. Hồ Chí Minh
 Lương:  13-15 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  Tp. Hồ Chí Minh
 Lương:  13-15 triệu VNĐ
Hạn nộp: 06/11/2020
 Thưởng: Thỏa thuận

Nhơn Trạch-Đồng Nai- admin/Nhân sự tiếng Nhật

Công ty: Việc Ơi Client
Nơi làm việc:  Đồng Nai
 Lương:  12-18 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  Đồng Nai
 Lương:  12-18 triệu VNĐ
Hạn nộp: 06/11/2020
 Thưởng: Thỏa thuận

Bình Thạnh - Trợ lý (Tiếng Nhật)

Công ty: Việc Ơi Client
Nơi làm việc:  Tp. Hồ Chí Minh
 Lương:  12-15 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  Tp. Hồ Chí Minh
 Lương:  12-15 triệu VNĐ
Hạn nộp: 06/11/2020
 Thưởng: Thỏa thuận

Tân Uyên - Bình Dương- Admin Sản xuất

Công ty: Việc Ơi Client
Nơi làm việc:  Bình Dương
 Lương:  10-12 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  Bình Dương
 Lương:  10-12 triệu VNĐ
Hạn nộp: 06/11/2020
 Thưởng: Thỏa thuận

BÌNH TÂN- TRỢ LÝ SALE - TIẾNG NHẬT

Công ty: Việc Ơi Client
Nơi làm việc:  Tp. Hồ Chí Minh
 Lương:  10-12 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  Tp. Hồ Chí Minh
 Lương:  10-12 triệu VNĐ
Hạn nộp: 06/11/2020
 Thưởng: Thỏa thuận