Resume Maker Tạo Hồ Sơ (CV/Resume) xin việc đẹp miễn phí trên web và app Miễn phí - Google Play & App Store
Install ×
 Việc làm  /  Tìm việc làm  /  Kết quả tìm việc làm: lĩnh vực Quản lý chất lượng (QA/QC)

Kết quả tìm kiếm  Xóa lọc     Bộ lọc

Tìm việc làm: ViecOi có 62 tin tuyển dụng việc làm lĩnh vực Quản lý chất lượng (QA/QC)

Kết quả tìm việc làm lĩnh vực Chuyên môn, Quản lý chất lượng (QA/QC) 

Nơi làm việc:  Tp. Hồ Chí Minh
 Lương:  7.5-10 triệu VNĐ
Hạn nộp: 12/11/2020
 Thưởng: Thỏa thuận

KCN MỸ PHƯỚC 3 - NHÂN VIÊN QA/ QA SUPERVISOR (211)

Công ty: Việc Ơi Client
Nơi làm việc:  Bình Dương
 Lương:  12-20 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  Bình Dương
 Lương:  12-20 triệu VNĐ
Hạn nộp: 30/11/2020
 Thưởng: Thỏa thuận

NHƠN TRẠCH - ĐỒNG NAI - JAPANESE QC - N2 -3 (211)

Công ty: Việc Ơi Client
Nơi làm việc:  Đồng Nai
 Lương:  15-20 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  Đồng Nai
 Lương:  15-20 triệu VNĐ
Hạn nộp: 31/10/2020
 Thưởng: Thỏa thuận

KCN VSIP 2 - NHÂN VIÊN QA (211)

Công ty: Việc Ơi Client
Nơi làm việc:  Bình Dương
 Lương:  8-13 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  Bình Dương
 Lương:  8-13 triệu VNĐ
Hạn nộp: 31/10/2020
 Thưởng: Thỏa thuận

Nhân viên QA biết tiếng Nhật

Công ty: Việc Ơi Client
Nơi làm việc:  Bình Dương
 Lương:  8-13 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  Bình Dương
 Lương:  8-13 triệu VNĐ
Hạn nộp: 31/10/2020
 Thưởng: Thỏa thuận
Nơi làm việc:  Tp. Hồ Chí Minh
 Lương:  23-30 triệu VNĐ
Hạn nộp: 11/11/2020
 Thưởng: Thỏa thuận
Nơi làm việc:  Bình Định
 Lương:  10-15 triệu VNĐ
Hạn nộp: 11/11/2020
 Thưởng: Thỏa thuận

KCN VSIP 2 - NHÂN VIÊN QA Tiếng Nhật (211)

Công ty: Việc Ơi Client
Nơi làm việc:  Bình Dương
 Lương:  8-9 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  Bình Dương
 Lương:  8-9 triệu VNĐ
Hạn nộp: 11/11/2020
 Thưởng: Thỏa thuận

[Bình Thạnh] Nhân viên QC tiếng Nhật

Công ty: Việc Ơi Client
Nơi làm việc:  Tp. Hồ Chí Minh
 Lương:  8.5-10 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  Tp. Hồ Chí Minh
 Lương:  8.5-10 triệu VNĐ
Hạn nộp: 06/11/2020
 Thưởng: Thỏa thuận
Nơi làm việc:  Đồng Nai
 Lương:  8-8.5 triệu VNĐ
Hạn nộp: 06/11/2020
 Thưởng: Thỏa thuận