Resume Maker Tạo Hồ Sơ (CV/Resume) xin việc đẹp miễn phí trên web và app Miễn phí - Google Play & App Store
Install ×
 Việc làm  /  Tìm việc làm  /  Kết quả tìm việc làm: lĩnh vực Nhà hàng / Khách sạn

Kết quả tìm kiếm  Xóa lọc     Bộ lọc

Tìm việc làm: ViecOi có 11 tin tuyển dụng việc làm lĩnh vực Nhà hàng / Khách sạn

Kết quả tìm việc làm lĩnh vực Chuyên môn, Nhà hàng / Khách sạn 

Nhân viên phục vụ quầy bar counter

Nơi làm việc:  Tp. Hồ Chí Minh
 Lương:  5 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  Tp. Hồ Chí Minh
 Lương:  5 triệu VNĐ
Hạn nộp: 31/12/2020
 Thưởng: 500 ngàn VNĐ

TRƯỞNG NHÓM LỄ TÂN KHÁCH SẠN - TIẾNG NHẬT

Công ty: Việc Ơi Client
Nơi làm việc:  Tp. Hồ Chí Minh
 Lương:  10-12 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  Tp. Hồ Chí Minh
 Lương:  10-12 triệu VNĐ
Hạn nộp: 11/11/2020
 Thưởng: Thỏa thuận

LỄ TÂN KHÁCH SẠN - TIẾNG NHẬT

Công ty: Việc Ơi Client
Nơi làm việc:  Tp. Hồ Chí Minh
 Lương:  7-8 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  Tp. Hồ Chí Minh
 Lương:  7-8 triệu VNĐ
Hạn nộp: 11/11/2020
 Thưởng: Thỏa thuận

QUẢN LÝ CHUỖI NHÀ HÀNG - LÀM VIỆC TẠI KHÁNH HÒA

Công ty: Việc Ơi Client
Nơi làm việc:  Khánh Hòa
 Lương:  15-20 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  Khánh Hòa
 Lương:  15-20 triệu VNĐ
Hạn nộp: 11/11/2020
 Thưởng: Thỏa thuận
Nơi làm việc:  Tp. Hồ Chí Minh
 Lương:  8-10 triệu VNĐ
Hạn nộp: 11/11/2020
 Thưởng: Thỏa thuận

NHÂN VIÊN CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG NGƯỜI NHẬT

Công ty: Việc Ơi Client
Nơi làm việc:  Đà Nẵng
 Lương:  18-27 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  Đà Nẵng
 Lương:  18-27 triệu VNĐ
Hạn nộp: 11/11/2020
 Thưởng: Thỏa thuận

QUẢN LÝ CỬA HÀNG NHẬT lương khủng

Công ty: Việc Ơi Client
Nơi làm việc:  Bình Dương
 Lương:  40-60 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  Bình Dương
 Lương:  40-60 triệu VNĐ
Hạn nộp: 11/11/2020
 Thưởng: Thỏa thuận

QUẢN LÝ NHÀ HÀNG PIZZA NHẬT - THU NHẬP 800USD

Công ty: Việc Ơi Client
Nơi làm việc:  Tp. Hồ Chí Minh
 Lương:  9-18 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  Tp. Hồ Chí Minh
 Lương:  9-18 triệu VNĐ
Hạn nộp: 11/11/2020
 Thưởng: Thỏa thuận

QUẢN LÝ CÔNG TY NHẬT

Công ty: Việc Ơi Client
Nơi làm việc:  Tp. Hồ Chí Minh
 Lương:  35-45 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  Tp. Hồ Chí Minh
 Lương:  35-45 triệu VNĐ
Hạn nộp: 11/11/2020
 Thưởng: Thỏa thuận

TỔNG VỤ NHÂN SỰ NHÀ HÀNG

Công ty: Việc Ơi Client
Nơi làm việc:  Tp. Hồ Chí Minh
 Lương:  13-15 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  Tp. Hồ Chí Minh
 Lương:  13-15 triệu VNĐ
Hạn nộp: 11/11/2020
 Thưởng: Thỏa thuận