Resume Maker Tạo Hồ Sơ (CV/Resume) xin việc đẹp miễn phí trên web và app Miễn phí - Google Play & App Store
Install ×
 Việc làm  /  Tìm việc làm  /  Kết quả tìm việc làm: lĩnh vực CNTT - Phần mềm

Kết quả tìm kiếm  Xóa lọc     Bộ lọc

Tìm việc làm: ViecOi có 57 tin tuyển dụng việc làm lĩnh vực CNTT - Phần mềm

Kết quả tìm việc làm lĩnh vực IT/ Phần mềm/ CNTT, CNTT - Phần mềm

Quận BIÊN PHIÊN DỊCH NN

Công ty: Việc Ơi Client
Nơi làm việc:  Tp. Hồ Chí Minh
 Lương:  15-200 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  Tp. Hồ Chí Minh
 Lương:  15-200 triệu VNĐ
Hạn nộp: 31/10/2020
 Thưởng: Thỏa thuận

QUẬN 3 - IT COMTOR - N1 (211)

Công ty: Việc Ơi Client
Nơi làm việc:  Tp. Hồ Chí Minh
 Lương:  20-40 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  Tp. Hồ Chí Minh
 Lương:  20-40 triệu VNĐ
Hạn nộp: 31/10/2020
 Thưởng: Thỏa thuận

PHP DEVELOPER

Nơi làm việc:  Tp. Hồ Chí Minh
 Lương:  10-30 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  Tp. Hồ Chí Minh
 Lương:  10-30 triệu VNĐ
Hạn nộp: 28/10/2020
 Thưởng: Thỏa thuận

JUNIOR/MIDDLE JAVA DEVELOPER

Công ty: Rikkeisoft
Nơi làm việc:  Hà Nội
 Lương:  10-30 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  Hà Nội
 Lương:  10-30 triệu VNĐ
Hạn nộp: 28/10/2020
 Thưởng: Thỏa thuận

BUSNINESS ANALYST (SOFTWARE INDUSTRY)

Nơi làm việc:  Tp. Hồ Chí Minh
 Lương:  40 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  Tp. Hồ Chí Minh
 Lương:  40 triệu VNĐ
Hạn nộp: 28/10/2020
 Thưởng: Thỏa thuận

CẦU GIẤY - HÀ NỘI - IT COMMUNICATOR (211)

Công ty: Việc Ơi Client
Nơi làm việc:  Hà Nội
 Lương:  17-18 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  Hà Nội
 Lương:  17-18 triệu VNĐ
Hạn nộp: 28/10/2020
 Thưởng: Thỏa thuận

IT Comtor

Nơi làm việc:  Hà Nội
 Lương:  20-27 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  Hà Nội
 Lương:  20-27 triệu VNĐ
Hạn nộp: 01/11/2020
 Thưởng: Thỏa thuận

Java Developer

Nơi làm việc:  Hà Nội
 Lương:  15-25 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  Hà Nội
 Lương:  15-25 triệu VNĐ
Hạn nộp: 06/11/2020
 Thưởng: Thỏa thuận

Java/ Python/ ReactJS developer

Nơi làm việc:  Hà Nội
 Lương:  15-25 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  Hà Nội
 Lương:  15-25 triệu VNĐ
Hạn nộp: 06/11/2020
 Thưởng: Thỏa thuận

BRSE ( làm việc tại Nhật code tốt , Tiếng Nhật từ N2 )

Công ty: VietISFintech
Nơi làm việc:  Khác
 Lương:  25-50 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  Khác
 Lương:  25-50 triệu VNĐ
Hạn nộp: 06/11/2020
 Thưởng: Thỏa thuận