Resume Maker Tạo Hồ Sơ (CV/Resume) xin việc đẹp miễn phí trên web và app Miễn phí - Google Play & App Store
Install ×
 Việc làm  /  Tìm việc làm  /  Kết quả tìm việc làm: lĩnh vực CNTT - Phần cứng / Mạng

Kết quả tìm kiếm  Xóa lọc     Bộ lọc

Tìm việc làm: ViecOi có 6 tin tuyển dụng việc làm lĩnh vực CNTT - Phần cứng / Mạng

Kết quả tìm việc làm lĩnh vực IT/ Phần mềm/ CNTT, CNTT - Phần cứng / Mạng

Quận 1 -HCM - IT Communicator

Công ty: Việc Ơi Client
Nơi làm việc:  Tp. Hồ Chí Minh
 Lương:  12-19 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  Tp. Hồ Chí Minh
 Lương:  12-19 triệu VNĐ
Hạn nộp: 28/10/2020
 Thưởng: Thỏa thuận

PM Section Manager

Công ty: Việc Ơi Client
Nơi làm việc:  Hà Nội
 Lương:  46-72 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  Hà Nội
 Lương:  46-72 triệu VNĐ
Hạn nộp: 28/10/2020
 Thưởng: Thỏa thuận

PHP Lavarel

Công ty: GrandM VN
Nơi làm việc:  Khánh Hòa
 Lương:  12-18 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  Khánh Hòa
 Lương:  12-18 triệu VNĐ
Hạn nộp: 09/11/2020
 Thưởng: Thỏa thuận
Nơi làm việc:  Tp. Hồ Chí Minh
 Lương:  14-18 triệu VNĐ
Hạn nộp: 28/10/2020
 Thưởng: Thỏa thuận
Nơi làm việc:  Tp. Hồ Chí Minh
 Lương:  14-18 triệu VNĐ
Hạn nộp: 28/10/2020
 Thưởng: Thỏa thuận

QUẬN 3_IT ADMIN (TIẾNG ANH VÀ TIẾNG NHẬT) 17M Gross

Công ty: Việc Ơi Client
Nơi làm việc:  Tp. Hồ Chí Minh
 Lương:  14-17 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  Tp. Hồ Chí Minh
 Lương:  14-17 triệu VNĐ
Hạn nộp: 28/10/2020
 Thưởng: Thỏa thuận