Resume Maker Tạo Hồ Sơ (CV/Resume) xin việc đẹp miễn phí trên web và app Miễn phí - Google Play & App Store
Install ×
 Việc làm  /  Tìm việc làm  /  Kết quả tìm việc làm: tại Khác

Kết quả tìm kiếm  Xóa lọc     Bộ lọc

Tìm việc làm: ViecOi có 14 tin tuyển dụng việc làm tại Khác

Kết quả tìm việc làm tại Khác 

Nơi làm việc:  Khác
 Lương:  25-40 triệu VNĐ
Hạn nộp: 30/10/2020
 Thưởng: 1.4 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  Khác
 Lương:  10-25 triệu VNĐ
Hạn nộp: 06/11/2020
 Thưởng: Thỏa thuận

BRSE ( làm việc tại Nhật code tốt , Tiếng Nhật từ N2 )

Công ty: VietISFintech
Nơi làm việc:  Khác
 Lương:  25-50 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  Khác
 Lương:  25-50 triệu VNĐ
Hạn nộp: 06/11/2020
 Thưởng: Thỏa thuận

SALE IT ( Biết Tiếng Nhật từ N2 )

Công ty: VietISFintech
Nơi làm việc:  Khác
 Lương:  25-60 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  Khác
 Lương:  25-60 triệu VNĐ
Hạn nộp: 06/11/2020
 Thưởng: Thỏa thuận
Nơi làm việc:  Khác
 Lương:  20-40 triệu VNĐ
Hạn nộp: 11/11/2020
 Thưởng: Thỏa thuận

[WORK IN JAPAN] - LẬP TRÌNH VIÊN C - THU NHẬP LÊN ĐẾN 2500USD

Công ty: Việc Ơi Client
Nơi làm việc:  Khác
 Lương:  43-55 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  Khác
 Lương:  43-55 triệu VNĐ
Hạn nộp: 11/11/2020
 Thưởng: Thỏa thuận
Nơi làm việc:  Khác
 Lương:  43-55 triệu VNĐ
Hạn nộp: 11/11/2020
 Thưởng: Thỏa thuận

[WORK IN JAPAN] - LẬP TRÌNH JAVA - THU NHẬP LÊN ĐẾN 2500USD

Công ty: Việc Ơi Client
Nơi làm việc:  Khác
 Lương:  43-55 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  Khác
 Lương:  43-55 triệu VNĐ
Hạn nộp: 11/11/2020
 Thưởng: Thỏa thuận

[WORK IN JAPAN] LẬP TRÌNH VIÊN C# - THU NHẬP LÊN ĐẾN 2500USD

Công ty: Việc Ơi Client
Nơi làm việc:  Khác
 Lương:  43-55 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  Khác
 Lương:  43-55 triệu VNĐ
Hạn nộp: 11/11/2020
 Thưởng: Thỏa thuận

[WORK IN JAPAN] LẬP TRÌNH VIÊN .NET - THU NHẬP LÊN ĐẾN 2500USD

Công ty: Việc Ơi Client
Nơi làm việc:  Khác
 Lương:  43-55 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  Khác
 Lương:  43-55 triệu VNĐ
Hạn nộp: 11/11/2020
 Thưởng: Thỏa thuận