Resume Maker Tạo Hồ Sơ (CV/Resume) xin việc đẹp miễn phí trên web và app Miễn phí - Google Play & App Store
Install ×
 Việc làm  /  Tìm việc làm  /  Kết quả tìm việc làm: tại Đồng Nai

Kết quả tìm kiếm  Xóa lọc     Bộ lọc

Tìm việc làm: ViecOi có 99 tin tuyển dụng việc làm tại Đồng Nai

Kết quả tìm việc làm tại Đồng Nai 

AMATA - ĐỒNG NAI- KỸ THUẬT SẢN XUẤT

Công ty: Việc Ơi Client
Nơi làm việc:  Đồng Nai
 Lương:  12.5-15 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  Đồng Nai
 Lương:  12.5-15 triệu VNĐ
Hạn nộp: 19/12/2020
 Thưởng: Thỏa thuận

NHƠN TRẠCH -ĐỒNG NAI-HR/ADMIN/BIÊN DỊCH

Công ty: Việc Ơi Client
Nơi làm việc:  Đồng Nai
 Lương:  14-18 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  Đồng Nai
 Lương:  14-18 triệu VNĐ
Hạn nộp: 19/12/2020
 Thưởng: Thỏa thuận

KCN LONG ĐỨC-ĐỒNG NAI-QUẢN LÝ KHO VÀ MUA HÀNG

Công ty: Việc Ơi Client
Nơi làm việc:  Đồng Nai
 Lương:  8-9 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  Đồng Nai
 Lương:  8-9 triệu VNĐ
Hạn nộp: 19/12/2020
 Thưởng: Thỏa thuận

Nhân Viên Thông Dịch Tiếng Nhật

Nơi làm việc:  Đồng Nai
 Lương:  10-17 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  Đồng Nai
 Lương:  10-17 triệu VNĐ
Hạn nộp: 31/12/2020
 Thưởng: Thỏa thuận
Nơi làm việc:  Đồng Nai
 Lương:  15-30 triệu VNĐ
Hạn nộp: 19/12/2020
 Thưởng: Thỏa thuận

Giáo viên tiếng Nhật - Không yêu cầu kinh nghiệm

Công ty: Việc Ơi Client
Nơi làm việc:  Đồng Nai
 Lương:  10-14 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  Đồng Nai
 Lương:  10-14 triệu VNĐ
Hạn nộp: 19/12/2020
 Thưởng: Thỏa thuận

Thông dịch tiếng Nhật

Công ty: Việc Ơi Client
Nơi làm việc:  Đồng Nai
 Lương:  10-13 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  Đồng Nai
 Lương:  10-13 triệu VNĐ
Hạn nộp: 19/12/2020
 Thưởng: Thỏa thuận

Phiên dịch tiếng Nhật - Không cần kinh nghiệm

Công ty: Việc Ơi Client
Nơi làm việc:  Đồng Nai
 Lương:  10-11 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  Đồng Nai
 Lương:  10-11 triệu VNĐ
Hạn nộp: 19/12/2020
 Thưởng: Thỏa thuận

[KCN AMATA] THÔNG DỊCH TIẾNG NHẬT N1 - 25M GROSS

Công ty: Việc Ơi Client
Nơi làm việc:  Đồng Nai
 Lương:  20-25 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  Đồng Nai
 Lương:  20-25 triệu VNĐ
Hạn nộp: 19/12/2020
 Thưởng: Thỏa thuận

ĐỒNG NAI || KỸ SƯ KHUÔN ÉP NHỰA

Công ty: Việc Ơi Client
Nơi làm việc:  Đồng Nai
 Lương:  13-15 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  Đồng Nai
 Lương:  13-15 triệu VNĐ
Hạn nộp: 19/12/2020
 Thưởng: Thỏa thuận