Resume Maker Tạo Hồ Sơ (CV/Resume) xin việc đẹp miễn phí trên web và app Miễn phí - Google Play & App Store
Install ×
 Việc làm  /  Tìm việc làm  /  Kết quả tìm việc làm: tại Đồng Nai

Kết quả tìm kiếm  Xóa lọc     Bộ lọc

Tìm việc làm: ViecOi có 99 tin tuyển dụng việc làm tại Đồng Nai

Kết quả tìm việc làm tại Đồng Nai 

Nhơn Trạch - Đồng Nai - Accounting & HR Manager

Công ty: Việc Ơi Client
Nơi làm việc:  Đồng Nai
 Lương:  23-27 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  Đồng Nai
 Lương:  23-27 triệu VNĐ
Hạn nộp: 19/12/2020
 Thưởng: Thỏa thuận

Nhân viên phòng kỹ thuật sản xuất (Tiếng Nhật N3)

Công ty: LONG DUC CO., LTD
Nơi làm việc:  Đồng Nai
 Lương:  10-15 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  Đồng Nai
 Lương:  10-15 triệu VNĐ
Hạn nộp: 19/12/2020
 Thưởng: Thỏa thuận

Trưởng nhóm kế hoạch sản xuất

Công ty: LONG DUC CO., LTD
Nơi làm việc:  Đồng Nai
 Lương:  20-22 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  Đồng Nai
 Lương:  20-22 triệu VNĐ
Hạn nộp: 19/12/2020
 Thưởng: Thỏa thuận

TRƯỞNG PHÒNG CHẤT LƯỢNG - TIẾNG NHẬT N2

Công ty: LONG DUC CO., LTD
Nơi làm việc:  Đồng Nai
 Lương:  24-34 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  Đồng Nai
 Lương:  24-34 triệu VNĐ
Hạn nộp: 19/12/2020
 Thưởng: Thỏa thuận

NHƠN TRẠCH - ĐỒNG NAI - BIÊN PHIÊN DỊCH TIẾNG NHẬT

Công ty: Việc Ơi Client
Nơi làm việc:  Đồng Nai
 Lương:  9-11 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  Đồng Nai
 Lương:  9-11 triệu VNĐ
Hạn nộp: 19/12/2020
 Thưởng: Thỏa thuận

KCN NHƠN TRẠCH - NHÂN VIÊN QC (Tiếng Anh/Nhật)

Công ty: Việc Ơi Client
Nơi làm việc:  Đồng Nai
 Lương:  10-15 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  Đồng Nai
 Lương:  10-15 triệu VNĐ
Hạn nộp: 19/12/2020
 Thưởng: Thỏa thuận

Nhơn Trạch-Đồng Nai- admin/Nhân sự tiếng Nhật

Công ty: Việc Ơi Client
Nơi làm việc:  Đồng Nai
 Lương:  12-18 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  Đồng Nai
 Lương:  12-18 triệu VNĐ
Hạn nộp: 19/12/2020
 Thưởng: Thỏa thuận

Long Đức -Đồng Nai - Trưởng phòng nhân sự - N2

Công ty: Việc Ơi Client
Nơi làm việc:  Đồng Nai
 Lương:  20-35 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  Đồng Nai
 Lương:  20-35 triệu VNĐ
Hạn nộp: 19/12/2020
 Thưởng: Thỏa thuận

KCN AMATA - NHÂN VIÊN QC

Công ty: Việc Ơi Client
Nơi làm việc:  Đồng Nai
 Lương:  12-15 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  Đồng Nai
 Lương:  12-15 triệu VNĐ
Hạn nộp: 19/12/2020
 Thưởng: Thỏa thuận

Nhơn Trạch -Đồng Nai- Nhân viên Sản Xuất

Công ty: Việc Ơi Client
Nơi làm việc:  Đồng Nai
 Lương:  10-15 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  Đồng Nai
 Lương:  10-15 triệu VNĐ
Hạn nộp: 19/12/2020
 Thưởng: Thỏa thuận