Resume Maker Tạo Hồ Sơ (CV/Resume) xin việc đẹp miễn phí trên web và app Miễn phí - Google Play & App Store
Install ×
 Việc làm  /  Tìm việc làm  /  Kết quả tìm việc làm: tại Bình Dương

Kết quả tìm kiếm  Xóa lọc     Bộ lọc

Tìm việc làm: ViecOi có 138 tin tuyển dụng việc làm tại Bình Dương

Kết quả tìm việc làm tại Bình Dương 

KCN MỸ PHƯỚC 3 - NHÂN VIÊN QA/ QA SUPERVISOR (211)

Công ty: Việc Ơi Client
Nơi làm việc:  Bình Dương
 Lương:  12-20 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  Bình Dương
 Lương:  12-20 triệu VNĐ
Hạn nộp: 30/11/2020
 Thưởng: Thỏa thuận
Nơi làm việc:  Bình Dương
 Lương:  8-12 triệu VNĐ
Hạn nộp: 22/11/2020
 Thưởng: Thỏa thuận
Nơi làm việc:  Bình Dương
 Lương:  8-11 triệu VNĐ
Hạn nộp: 31/10/2020
 Thưởng: Thỏa thuận

VSIP 2 - JAPANESE SALE (211)

Công ty: Việc Ơi Client
Nơi làm việc:  Bình Dương
 Lương:  10-13 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  Bình Dương
 Lương:  10-13 triệu VNĐ
Hạn nộp: 31/10/2020
 Thưởng: Thỏa thuận

KCN VSIP 2 - NHÂN VIÊN QA (211)

Công ty: Việc Ơi Client
Nơi làm việc:  Bình Dương
 Lương:  8-13 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  Bình Dương
 Lương:  8-13 triệu VNĐ
Hạn nộp: 31/10/2020
 Thưởng: Thỏa thuận

Nhân viên QA biết tiếng Nhật

Công ty: Việc Ơi Client
Nơi làm việc:  Bình Dương
 Lương:  8-13 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  Bình Dương
 Lương:  8-13 triệu VNĐ
Hạn nộp: 31/10/2020
 Thưởng: Thỏa thuận
Nơi làm việc:  Bình Dương
 Lương:  10-12 triệu VNĐ
Hạn nộp: 16/11/2020
 Thưởng: Thỏa thuận
Nơi làm việc:  Bình Dương
 Lương:  15-20 triệu VNĐ
Hạn nộp: 31/12/2020
 Thưởng: Thỏa thuận

KCN VSIP 2 - NHÂN VIÊN PHÂN TÍCH CHI PHÍ (211)

Công ty: Việc Ơi Client
Nơi làm việc:  Bình Dương
 Lương:  10-12 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  Bình Dương
 Lương:  10-12 triệu VNĐ
Hạn nộp: 11/11/2020
 Thưởng: Thỏa thuận

KCN VSIP 2 - NHÂN VIÊN QUẢN LÝ GIÁ THÀNH (211)

Công ty: Việc Ơi Client
Nơi làm việc:  Bình Dương
 Lương:  10-11 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  Bình Dương
 Lương:  10-11 triệu VNĐ
Hạn nộp: 01/11/2020
 Thưởng: Thỏa thuận